Aurora Pețan

Aurora Pețan este cercetătoare în cadrul Centrului de Studii al Fundației Dacica și în cadrul Centrului de cercetări interdisciplinare al patrimoniului arheologic mobil și imobil „ArheoTim” din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Este arheolog, cu experiență de teren în mai multe situri de epocă dacică: Cetatea Zânelor (jud. Covasna), Pietroasa Mică-Gruiu Dării, cetatea dacică de la Târcov și situl de la Cătina (jud. Buzău), Ocnița-Buridava (jud. Vâlcea), Șimleu Silvaniei (jud. Zalău), Ardeu și Alun-Piatra Roșie (jud. Hunedoara), Rotbav (jud. Brașov) ș.a.
Este licențiată în Limbi Clasice (1997, Universitatea București), master în Filologie Clasică (1998, Universitatea București), master în Arheologie și Studii Clasice (2012, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca), doctor în Filologie (2006, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan-Al. Rosetti” București) și doctor în Istorie (2017, Institutul de Arheologie Iași). În perioada 1998-2006 a fost cercetătoare în cadrul Academiei Române și cadru didactic asociat la Universitatea București, unde a predat latina și greaca veche. În 2006 a obținut Premiul „B.P. Hasdeu” al Academiei Române. Din 2009 este președinte al Fundației Dacica. Principalul său domeniu de cercetare îl constituie istoria și civilizația dacilor.

DE ACEST AUTOR

Abraham Ortelius

Abraham Ortelius (1527-1598), cartograf și geograf flamand, născut în Antwerpen. A fost geograful regelui Spaniei Filip al II-lea. Sub influența lui Mercator, s-a dedicat cartografiei. Este autorul primului atlas geografic modern, intitulat Theatrum Orbis Terrarum, care include și Harta Transilvaniei. Atlasul are o completare, numită Parergon, care cuprinde hărți ce ilustreză istoria antică. Între acestea se numără și Harta Daciei, elaborată pe baza izvoarelor antice cunoscute la acea vreme.

DE ACEST AUTOR

Al. Busuioceanu

Al. Busuioceanu (1896-1961), critic literar, critic de artă, diplomat, istoric, traducător și scriitor, care a trăit mare parte a vieții în Spania. A înființat o catedră de limba și literatura română la Universitatea din Madrid și Institutul Român de Cultură din Madrid. O parte a scrierilor sale au fost reunite în volumul Scrieri despre artă. În calitate de istoric, cercercetările sale s-au legat în special de percepția zeului get Zamolxis în miturile și legendele spaniole.

DE ACEST AUTOR

Al. Papadopol-Calimah

Al. Papadopol-Calimah (1833-1898), istoric, publicist și om politic, născut în Tecuci. A fost ministru de externe și ministru al Cultelor și Instrucțiunii Publice, membru al Societății Academice Române, membru și vicepereședinte al Academiei Române. Publicații: Scrieri vechi pierdute atingătoare de Dacia, Dioscoride și Lucius Apuleius (Botanica daco-getică), Curtea de Casație în Franța, Notiță istorică despre orașul Botoșani, Notiță istorică despre Bârlad, Despre Gheorghe Șetfan Voivod ș.a.

DE ACEST AUTOR

Alexandru Berzovan

Alexandru Berzovan (n. 1987), doctor în istorie, cercetător la Institutul de Arheologie din Iași al Academiei Române. Autor al volumelor Bazinul Mureșului Inferior și sud-vestul Munților Apuseni în perioada clasică a Daciei preromane și At the Borders of the Great Steppe. Late Iron Age Hillforts between the Eastern Carpathians and Prut (5th -3rd centuries BC), coautor și editor al mai multor volume, autor a zeci de articole în domeniul arheologiei celei de-a doua epoci a fierului.

DE ACEST AUTOR

B.P. Hasdeu

B.P. Hasdeu (1838-1907), savant și enciclopedist, filolog, scriitor, folclorist, istoric și publicist. A fost pionier în multe ramuri ale filologiei și istoriei. Principalele publicații: istorie – Ioan Vodă cel Cumplit, Arhiva istorică a româniei, Istoria critică; filologie – Etymologicum Magnum Romaniae, Cuvente den Bătrâni; literatură – Răzvan și Vidra, Duduca Mamuca.

DE ACEST AUTOR

Dumitru Manolache

Dumitru Manolache (n. 1955), jurnalist și scriitor, autori al unor lucrări cu tematică creștină și al unor anchete. Volume: Nunți înecate, Lupii mielului, Tezaurul dacic de la Sinaia – legendă sau adevăr ocultat?, Andrei, Apostolul lupilor, Locuit de Athos, A doua aflare, Lumea din cuvinte ș.a.

DE ACEST AUTOR

Florin Diacu

Florin Diacu (n. 1959), matematician de origine română, specialist în mecanică cerească, profesor la Victoria University, Canada. Cele mai importante publicații: Întâlniri cerești: originea haosului și a stabilității; Mileniul pierdut: asediu la porțile istoriei; Megadezastre: știința prezierii marilor calamități.

DE ACEST AUTOR

Grigore Brâncuș

Grigore Brâncuș (1929-2022), lingvist și filolog, profesor la Universitatea București, membru al Academiei Române. Specialist în lingistică istorică și albanologie, cu numeroase publicații cu privire la substratul limbii române și la elementul comun româno-albanez, editor al lui B.P. Hasdeu (Etymologicum Magnum Romaniae, Istoria critică a românilor). Volume importante: Cercetări asupra fondului traco-dac al limbii române, Vocabularul autohton al limbii române, Concordanțe lingvistice româno-albaneze, Studii de istoria limbii române ș.a.

DE ACEST AUTOR

I.I. Russu

I.I. Russu (1911-1985), istoric și lingvist, a fost cercetător la Institutul de Istorie și Arheologie din Cluj. Specialist în epigrafie și indo-europenistică, autor al unor importante lucrări: Inscripțiile Daciei Romane, Daco-geții în Imperiul Roman, Religia geto-dacilor, Elemente autohtone în limba română, Illirii, Etnogeneza românilor, Românii și secuii, ș.a.

DE ACEST AUTOR

Ion Horaţiu Crişan

I.H. Crișan (1928-1994), istoric și arheolog, a fost cercetător la Institutul de Istorie și Arheologie din Cluj, specialist în istoria și civilizația geto-dacilor și a celților. A desfășurat cercetări pe șantierele arheologice din Munții Orăștiei, Cugir, Pecica, Fântânele, Ciumești ș.a. Autor al unor lucrări de mare valoare: Civilizația geto-dacilor, Ceramica daco-getică, Spiritualitatea geto-dacilor, Burebista și epoca sa, Medicina în Dacia ș.a.

DE ACEST AUTOR

Mihai Grăjdeanu

Mihai Grăjdeanu (n. 1987), grafician, autor de benzi desenate și ilustrație de carte.

DE ACEST AUTOR

Raluca-Eliza Bătrînoiu

Raluca-Eliza Bătrînoiu (n. 1988), doctor în istorie (Universitatea București). Domenii de cercetare: arheologia celei de-a doua epoci a fierului, locuirea getică  din Muntenia.

DE ACEST AUTOR

Santi Pietro Bartoli

Santi Pietro Bartoli (1635-1700), gravor, desenator și pictor italian. A studiat pictura cu Jean Lemaire și Poussin, dar ulterior s-a dedicat gravurii. A reprodus numeroase monumente romane, reunite în volumele Ammiranda Romanorum Antiquitatum, Romana Magnitudinis Monumenta, Colonna Traiana Eretta dal Senato, Colonna di Marco Aurelio ș.a.

DE ACEST AUTOR

Walter Pitman

Walter C. Pitman (n. 1931), geofizician și profesor emerit la Columbia University. A dezvoltat, împreună cu Willyam B. Ryan, teoria revărsării Mării Negre, eveniment catastrofic plasat în jurul anului 5600 î.Hr. și pus în legătură cu relatările mitice ale unui potop.

DE ACEST AUTOR

William Ryan

William B. Ryan, specialist în geologie marină și geofizică, cercetător la Columbia University. A dezvoltat, împreună cu Walter C. Pitman, teoria revărsării Mării Negre, eveniment catastrofic plasat în jurul anului 5600 î.Hr. și pus în legătură cu relatările mitice ale unui potop.

DE ACEST AUTOR

Valeriu Sîrbu

Valeriu Sîrbu este un arheolog român specializat în arheologia şi istoria tracilor, doctor în ştiinţe istorice. A fost director adjunct la Muzeul Brăilei, activează ca cercetător ştiinţific gr. I, este conducător de doctorate, domeniul «Istorie», în cadrul Institutului de Arheologie « Vasile Pârvan » al Academiei Române. Este autor sau coautor la 23 volume, secretar de redacţie sau membru în colectivul de redacţie al unor reviste de specialitate și director de proiecte de cercetare.

DE ACEST AUTOR